บริษัท บีไอซีเอส 2000 จำกัด
โทร 02-903-8003, 02-903-8298-99, 094-351-4647, 081-918-2123, 097-182-9009
  • th
  • อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ
  • อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to BICS2000


บริษัท BICS2000 จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์การประชุม ระบบการแปลภาษา ระบบภาพ ระบบเสียง สำหรับการประชุมต่างๆ อาทิเช่น moderate council, summit, congress, symposium, conference, academic, seminar, และ meeting

 


อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

 

 

ระบบการแปลภาษา

ระบบการแปลภาษา

หูฟังแปลภาษามี 5 ระบบ:

Loop Antenna, UHF, FM, Digital Infrared และ Analog reception ให้บริการตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

ระบบดิจิตอลอินฟาเรดระบบแปลภาษาที่สมบูรณ์ที่สุด เป็นระบบที่ไม่ถูกรบกวนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องส่งสัญญาณทุกชนิด ระบบการส่งอยู่ในย่านความถี่ 2-8 MHz และมีความปลอดภัยจากการดักฟังข้อมูล

ระบบทัวร์ไกด์

ระบบทัวร์ไกด์ (ระบบส่งด้วยคลื่นสัญญาณ UHF)ระบบทัวร์ไกด์ หรือชุดบรรยายไร้สาย เป็นระบบแปลภาษาแบบเดินตามเหมาะสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการระบบแปลภาษาเพื่อใช้ฟังการบรรยายของผู้นำเที่ยว ซึ่งสภาพแวดล้อมนั้นแสียงดังเช่น การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ การเข้าชมโรงงาน การเข้าชมสวนสัตว์ เป็นต้น

ระบบ UHF

ระบบ UHF (Ultra High Frequency)คลื่นวิทยุความถึ่สูงมักนำมาใช้ในเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น ไมโครโฟนไร้สาย เครื่องมือสื่อสาร โทรทัศน์ ให้คุณภาพเสียงค่อนข้างดีแต่อาจได้รับการรบกวนจากอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ

ไมโครโฟนประชุม


ไมโครโฟนประชุม

สองทางเลือกในการประชุมอภิปราย ได้แก่ ไมค์ประชุมระบบดิจิตอล จาก DIS หน้าจอสีระบบสัมผัสพร้อมโหวตในตัว และระบบอนาล็อกที่ เน้นความเรียบง่ายใช้งานง่ายเพียงกดปุ่ม

มีให้เลือกทั้งไมโครโฟนก้านยาว 50 เซนติเมตร และก้านสั้น 40 เซนติเมตร

- ไมค์ประชุมสำหรับประธาน

ไมค์ประธานสามารถเป็นผู้ตัดสินและควบคุมเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม

-ไมค์ประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม

การประชุมทางไกล


การประชุมทางไกล

อุปกรณ์การประชุมทางไกลพร้อมลำโพงในตัว Audio Teleconference ช่วยให้ได้รับฟังการสนทนาอย่างชัดเจนและทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Video Conference ในการประชุมทางไกลพร้อมภาพและเสียงซึ่งสามารถแสดงภาพผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดและสามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้

เทเลพรอมพ์เตอร์


เทเลพรอมพ์เตอร์

เทเลพรอมพ์เตอร์เป็นเครื่องมือการกล่าวสุนทรพจน์หรือปาฐกถาในเวที ประชุมที่เป็นทางการ สามารถพูดได้คล่องแคล่วโดยไม่ต้องก้มมองสคริปต์ หลักการทำงานของเครื่องเทเลพรอมพ์เตอร์คือ การทำตัวหนังสือให้เป็น ตัวไหลขึ้นบนจอทีวีผ่านกระจกใสซึ่งกระจกนี้เป็นชนิดพิเศษสะท้อนกระจก ด้านเดียว โดยกระจกแผ่นใสนี้จะสะท้อนข้อความจากมอนิเตอร์ เพื่อให้ผู้ บรรยายสามารถอ่านข้อความที่จะพูดผ่านกระจกนี้ได้เลย

แสง, โครงถัก, และเวที

ให้เช่าระบบแสง

นอกจากอุปกรณ์การประชุมแล้ว BICS ให้บริการด้านการจัดเวที ฉากและระบบแสง ประกอบด้วยทีมออกแบบมืออาชีพและฝ่ายผลิตเพื่อการประชุม

ระบบลงคะแนนเสียง

ระบบลงคะแนนเสียง

การลงคะแนนที่สามารถแสดงผลโหวตโดยเลือกรูปแบบใน การแสดงผลโหวตได้ เช่น กราฟ แผนภูมิแนวตั้ง นอนหรือวงกลม แสดงผลคำตอบที่ถูกต้อง และคำตอบใดที่ถูกเลือก

ระบบภาพ

ระบบภาพ

ระบบภาพ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องเล่นโปรเจคเตอร์ และจอภาพ โดยเครื่องเล่น ทำหน้าที่รับสัญญาณภาพมาจากอุปกรณ์ต้นทาง เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรทศัน์ เป็นต้น เพื่อฉายลงบนจอภาพ

 

 

 

ระบบแปลภาษา (Interpretation System) ประกอบด้วย หูฟังแปลภาษา ระบบดิจิตอลอินฟาเรด ของ DIS "Danish Interpretation Systems" ซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยในปัจจุบัน ไม่มีเสียงแทรก และเสียงรบกวน ป้องกันการดักฟังข้อมูลที่ไม่ต้องการเปิดเผยออกนอกห้องประชุมสามารถรองรับการแปลภาษาได้ถึง 31 ภาษา และยังรองรับผู้ร่วมประชุมต่างภาษาได้ถึง 5000 คน

ไมโครโฟนประชุม (Conference Microphone) มีให้เลือกทั้งระบบดิจิตอลและอนาล็อก มีไมค์ผู้เข้าร่วมประชุมและไมค์ประธานที่สามารถเป็นผู้ตัดสินและควบคุมเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม

BICS ยังมีบริการครบวงจรทั้งด้านระบบแสง ระบบเสียง ระบบภาพ เวที เพื่อให้งานประชุมเป็นไปอย่างสมบูรณ์

 

อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ ให้เช่าระบบภาพ บริการเช่าระบบเสียง

BICS คำนึงถึงความสำเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดงานประชุม จึงจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและช่างเทคนิคทีได้รับการอบรมที่ให้มีความชำนาญเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์คอยให้บริการ จึงได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐ เอกชน ในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นผู้จัดสรรด้านการแปลภาษา ไมโครโฟนประชุมในงานประชุมที่สำคัญๆ อาทีเช่น 1st & 2nd Asia Cooperation Dialogue (ACD 2003 และ 2004), International Symposium on English Language Training ASEAN +3 Diplomats, International Conference “Foreign Ministries : Adaptation to A Changing World”, Asia Fruit Congress, Matrix World Tour Congress 2008, The First Summit & Conference on Buddhism & Ethics, International Conference on the United Nations Day of Vesak 2009

 

อุปกรณ์แปลภาษา

BICS2000 Co., Ltd.
43 Moo.3 Plai-Bang Bangkrui Nontaburi 11130
Tel. 02-903-8298, 02-903-8299 Fax. 02-903-8003
Email. bics2000@bics2000.co.th, bics2000@yahoo.com, bics2000@outlook.co.th

สินค้า
ระบบการแปลภาษา, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

หูฟังแปลภาษามี 5 ระบบ: Loop Antenna, UHF, FM, Digital Infrared และ Analog reception ให้บริการตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

สอบถาม
ไมโครโฟนประชุม, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

ไมค์ประชุมระบบดิจิตอล จาก DIS หน้าจอสีระบบสัมผัสพร้อมโหวตในตัว และระบบอนาล็อกที่ เน้นความเรียบง่ายใช้งานง่ายเพียงกดปุ่ม

สอบถาม
การประชุมทางไกล, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

อุปกรณ์การประชุมทางไกลพร้อมลำโพงในตัว Audio Teleconference ช่วยให้ได้รับฟังการสนทนาอย่างชัดเจนและทั่วถึง

สอบถาม
เทเลพรอมพ์เตอร์, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

เทเลพรอมพ์เตอร์เป็นเครื่องมือการกล่าวสุนทรพจน์หรือปาฐกถาในเวที ประชุมที่เป็นทางการ สามารถพูดได้คล่องแคล่วโดยไม่ต้องก้มมองสคริปต์

สอบถาม
ระบบออกเสียงลงคะแนนการประชุม, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

ระบบออกเสียงลงคะแนนการประชุม การแสดงผลโหวตได้ เช่น กราฟ แผนภูมิแนวตั้ง นอนหรือวงกลม แสดงผลคำตอบที่ถูกต้อง และคำตอบใดที่ถูกเลือก

สอบถาม
ระบบภาพ, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

ระบบภาพ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องเล่นโปรเจคเตอร์ และจอภาพ โดยเครื่องเล่น ทำหน้าที่รับสัญญาณภาพมาจากอุปกรณ์ต้นทาง

สอบถาม
บริการด้านการจัดเวที, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

นอกจากอุปกรณ์การประชุมแล้ว BICS ให้บริการด้านการจัดเวที ฉากและระบบแสง ประกอบด้วยทีมออกแบบมืออาชีพและฝ่ายผลิตเพื่อการประชุม

สอบถาม
ไมค์ประชุม, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

บริการให้เช่าชุดไมค์ประชุม เครื่องเสียงประชุม พร้อมออกแบบ-ติดตั้ง ระบบเสียงคุณภาพ คุณภาพสูงสุด ในราคาพิเศษ

สอบถาม
ไมค์ประชุมให้เช่า, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

บริการให้เช่าชุดไมค์ประชุม ชุดไมค์ประชุมแบบตั้งโต๊ะ ไมค์ประชุมในสภา ไมค์ก้านยาว เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเสียงห้องประชุม ยินดีให้คำปรึกษา

สอบถาม
ตู้ล่าม, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

บริการให้เช่า บริการ ตู้ล่าม ให้เช่า ตู้แปลภาษา หูฟังแปลภาษา ตู้ล่ามแปลภาษา ชุด อุปกรณ์แปลภาษา หูฟังล่าม

สอบถาม
ตู้ล่ามให้เช่า, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

ตู้ล่ามให้เช่า บูธล่ามให้เช่า หูฟังแปลภาษา ตู้ล่ามแปลภาษาเพื่อการจัดประชุม-สัมมนา

สอบถาม
อุปกรณ์การประชุมให้เช่า, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

ให้เช่าอุปกรณ์การประชุม หูฟังแปลภาษาให้เช่า ตู้ล่าม ไมค์ประชุม หูฟังแปลภาษา พร้อมทีมงานช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์

สอบถาม
บริการให้เช่าระบบการแปลภาษา, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

บริษัท BICS2000 จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์การประชุม ระบบการแปลภาษา ระบบภาพ ระบบเสียง ครบวงจร

สอบถาม
บริการให้เช่าระบบเสียงห้องประชุม, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

บริการให้เช่าอุปกรณ์การประชุม เราคือศูนย์รวมระบบเสียง ระบบภาพ ระบบแสง

สอบถาม
ระบบการประชุมแบบ moderate, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

BICS มีบริการครบวงจรทั้งด้านระบบแสง ระบบเสียง ระบบภาพ เวที เพื่อให้งานประชุมเป็นไปอย่างสมบูรณ์

สอบถาม
ระบบการประชุมแบบ council, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

ประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์การประชุม ระบบการแปลภาษา ระบบภาพ ระบบเสียง สำหรับการประชุมต่างๆ

สอบถาม
ระบบการประชุมแบบ summit, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

บริการให้เช่าอุปกรณ์การประชุม มีบริการครบวงจร ทั้งภาพ สี แสง เสียง ราคากันเอง

สอบถาม
ระบบการประชุมแบบ congress, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

บริการให้เช่าอุปกรณ์การประชุม อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและช่างเทคนิคทีได้รับการอบรมที่ให้มีความชำนาญเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์คอยให้บริการ

สอบถาม
ระบบการประชุมแบบ conference, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

ให้บริการเช่าอุปกรณ์ไมค์คอนเฟอร์เรนท์ สำหรับการประชุมต่างๆ มีคุณภาพ ราคาถูก

สอบถาม
ระบบการประชุมแบบ symposium, อุปกรณ์แปลภาษาทั้งระบบ

ผู้ให้เช่าอุปกรณ์สำหรับงานประชุมแบบครบวงจร เช่น หูฟังแปลภาษา, ตู้ล่าม, ทัวร์ไกด์, ไมค์ประชุม, โหวตติ้ง ครบวงจร

สอบถาม